Menu
Sluit
Vita Opleidingen BV
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
Tel: 0031 (0) 36 522 49 50
Route

Registeropleiding Medische- Psychosociale Basisvakken SHO – 47 EC

Introductie
De Registeropleiding Medische- Psychosociale Basisvakken SHO is zeer aantrekkelijk voor zowel de complementair geneeskundigen die zich voornamelijk bezighouden met fysieke klachten, als de hulpverleners die zich voornamelijk bezighouden met psychische klachten. Immers, veel fysieke problemen kunnen een psychische grondslag hebben of kunnen zelfs komen door een psychische ziekte. Anderzijds kunnen psychische ziekten, zoals stemmingsstoornissen, weer veel fysieke klachten geven. Daarnaast kunnen psychische problemen ontstaan zijn door een fysieke ziekte.

Daarom is het voor therapeuten van groot belang om zowel op medisch als psychosociaal gebied goed onderlegd te zijn.

De Registeropleiding Medische- Psychosociale Basisvakken SHO is tevens uitermate geschikt voor aankomend therapeuten en geïnteresseerden, die eerst een basis willen leggen met deze opleiding en daarna (of gelijktijdig) een vakgerichte opleiding willen volgen zoals Life Science Therapeut van Vita Opleidingen B.V.

Programma
Het programma bevat onderstaande colleges. 
 • Algemene basiskennis: Anatomie & Fysiologie: Cellen en Weefsels, Ademhalingsstelsel.
 • Pathologie: Cellen en Weefsels, Ademhalingsstelsel. Anatomie & Fysiologie: Hart en vaatstelsel, lymfe-, bloed- en afweerstelsel.
 • Pathologie: Hart en vaatstelsel, lymfe-, bloed en af- weerstelsel. Anatomie & Fysiologie: Urinewegstelsel, Bewegingsstelsel.
 • Pathologie: Urinewegstelsel, Bewegingsstelsel. Anatomie & Fysiologie: Spijsverteringsstelsel.
 • Pathologie: Spijsverteringsstelsel. Anatomie & Fysiologie: Zenuwstelsel, Hormoonstelsel. 
 • Pathologie: Zenuwstelsel, Hormoonstelsel. Anatomie & Fysiologie: Sensorisch stelsel. 
 • Pathologie: Sensorisch stelsel. Anatomie & Fysiologie: Genitaal stelsel, Levensfase 1 & 2.
 • Pathologie: Genitaal stelsel, Levensfase 1 & 2, Farmacologie.
 • Gespreksvaardigheden, Psychopathologie, introductie Psychologie, SOLK.
 • Psychopathologie, Psychiatrische behandeling, Rode vlaggen.
 • Psychologie, deelgebieden psychologie, psychotherapie, psycho-educatie. 
 • Toegepaste psychologie en klinische psychologie. 
 • Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt, DSM-5.
 • Psychopathologie: stoornissen en Psychiatrische behandeling. 
 • Algemene farmacologie en psychofarmaca.
 • Gespreksvaardigheden, therapeutische vaardigheden en basisvaardigheden met betrekking tot cognitieve gedragstherapie(CGT). 
 • Praktijk en ethiek in de psychosociale omgeving. 

Opleidingsdoel
Te komen tot een niveau gericht op, en professioneel inzicht in, de werking van het menselijk lichaam en de menselijke psyche, teneinde elke vorm van therapie een medische en psychosociale professionele basis te verschaffen, zodat de student aan het einde van de opleiding de kennis en vaardigheden bezit om op grond van diagnostische gegevens van de cliënt en op basis van een ruime psychosociale basiskennis en gedegen kennis van de anatomie en fysiologie van de mens een behandelplan op te stellen en uit te voeren.

Eindtermen
 • Kennis van de medische basisbegrippen
 • Gedegen kennis van anatomie, fysiologie en pathologie van de mens
 • Inzicht in het diagnostische proces in de geneeskunde en de reguliere en psychosociale behandelwijze
 • Kennis van medische handelswijzen
 • Kennis over psychologie, psychotherapie, psycho-educatie, toegepaste psychologie en klinische pathologie
 • Kennis van SOLK
 • Gespreksvaardigheden en therapeutische basisvaardigheden
 • Herkennen van risicodragende situaties
 • Herkennen van psychopathologie
 • Kennis van algemene farmacologie en psychofarmaca
 • Gespreksvaardigheden en therapeutische basisvaardigheden 
 • Kennis van medische en psychosociale rode vlaggen en hoe te handelen
 • Kennis over de wetgeving en gezondheidsethiek
De opleiding is opgebouwd uit verschillende onderwerpen verdeeld over 17 colleges. De onderwerpen omvangen het totale bereik van de medische-, psychosociale- en farmacologische basisvakken inclusief vergadertechniek en praktijkintegratie/ praktijkoefeningen.

Verantwoording
Door het volgen en behalen van de Registeropleiding Medische- Psychosociale Basisvakken is er sprake van een deskundig basisniveau, zowel met betrekking tot fysieke als psychosociale invloeden op het klachtenpatroon, wat voor het behandelproces van groot belang is. Dit ongeacht de discipline waarbinnen men werkzaam is.

In combinatie met de beroepsopleiding Life Science Therapeut heeft deze opleiding de mogelijkheid tot declaratiebevoegdheid bij zorgverzekeraars.

Algemeen
Prijs: € 2415,00 inclusief lesmateriaal en inclusief aanmelding CPION.
Examengeld: € 150,00 (of in twee delen à € 100,00)
EC: 47

Accreditatie:
CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland)
CPION is onderdeel van Lloyd’s Register Nederland B.V.

Lesmateriaal:
 • Een syllabus en PowerPoint per college,
 • Psychiatrie een inleiding, Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus, Beverley Greene - met actief leren online (waarde € 63,95),
 • Beknopt overzicht van de criteria DSM- 5, American Psychiatric Association, Uitgeverij Boom (waarde € 59,95),
 • Anatomie en Fysiologie van de Mens van L.L. Kirchmann, 17e/18e druk, kwalificatieniveau 5 - met studiecloud (waarde €99,95),
 • Coëlho zakwoordenboek der Geneeskunde van A.A.F. Jochems/E.W.M.G. Joosten (waarde € 39,95),
 • Anamneseboekje, Vita Opleidingen B.V.,
 • Torso.
 
Broodjeslunch: € 9,75/dag

Inschrijven

Informatie

Locatie

Vita Opleidingen B.V.
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde         

Keuze: Online volgen of in de zaal in Zeewolde 

Wat wordt er verwacht:
Hbo werk- en denkniveau (neem bij twijfel contact op)

Data

Start - Vrijdag 8-3-2024
Start - Zaterdag 7-9-2024
Start - Vrijdag 7-3-2025

Tussentijdse instroom mogelijk
Meer informatie en data klik hier

Mogelijke examendata:
2024: Woensdag 24 april, 26 juni, 25 september, 20 november
2025: Woensdag 5 februari, 16 april, 25 juni, 24 september, 19 november

Duur

17 colleges

Collegetijden

10.00-17.00 uur

Docenten

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij, Arts

De heer dr. J. Schulpen, Arts en Chief Medical Officer Novellas International SEMEA (Southern Europe, Middle East & Africa)   

Onze docenten