Menu
Sluit
Vita Opleidingen BV
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
Tel: 0031 (0) 36 522 49 50
Route

Intervisie

Intervisiedagen bij Vita Opleidingen B.V.


De intervisiedagen van Vita Opleidingen B.V. worden altijd goed bezocht en goed gewaardeerd. De colleges verlopen volgens een van tevoren vastgesteld stramien. Onder leiding van een ervaren gespreksleider, de heer H. Kluitenberg (Natuurgeneeskundige, Iriscopist en Levend- (en droog) Bloed Analist), worden de onderwerpen eerst uitgelegd en toegelicht en worden daarna in groepsverband ideeën en ervaringen uitgewisseld. Op deze manier kunnen de deelnemers van elkaar leren.
 

Woensdag 30 maart 2022 - Omgaan met agressie
Het gebeurt steeds vaker: agressie, zowel verbaal als fysiek, tegen hulpverleners, zorgverleners of zomaar tegen willekeurige personen op straat. Hoe komt het dat sommige mensen zo agressief reageren op vaak kleine dingen. Maar nog belangrijker: hoe kan men hiermee omgaan. Is het te voorkomen, kan men het stoppen of de-escaleren voordat het uit de hand loopt.

Woensdag 12 oktober 2022 - PTSS
PTSS staat voor Posttraumatische Stress Stoornis en is een psychische aandoening die kan ontstaan na het meemaken van schokkende traumatische ervaringen. Het is een angststoornis wat een continue vorm van stress veroorzaakt doordat het vlucht-vechtsysteem op scherp staat en niet meer direct normaliseert. Men blijft daardoor alert met alle gevolgen van dien. De symptomen van PTSS kunnen de patiënt en de omgeving ernstig schaden. In deze intervisie zal dieper ingegaan worden op het omgaan met cliënten met PTSS binnen de therapeutische praktijk.

Woensdag 29 maart 2023 - Zelfvertrouwen, zelfbeeld en gedragsverandering
Het lijkt een beetje in het tijdsbeeld te passen: vaak jonge mensen die een heel fout zelfbeeld hebben omdat onder andere leeftijdgenoten op sociale media of in het echte leven dingen mooier laten lijken dan ze zijn. Hierdoor gaan veel mensen gebukt onder een negatief zelfbeeld waardoor zij ook een gebrek aan zelfvertrouwen hebben. Hoe kan een therapeut deze mensen helpen en is het mogelijk om tot een gedragsverandering te komen.

Woensdag 11 oktober 2023 - Angst
Iedereen is wel eens bang. Angst voor de tandarts, angst voor een lastige of moeilijke gebeurtenis in de toekomst, angst voor brand of voor vreemde geluiden – dat is heel vervelend maar meestal gaat het voorbij. Maar wat als angst je leven bepaalt en soms allesoverheersend aanwezig is. Waar komt vandaan en hoe gaat men daar mee om en wat kan een zorgverlener doen om de angstige cliënt te helpen.
 
Intervisiedagen volgens een vooraf vastgesteld stramien

Informatie
Meer informatie en aanmelden: www.vitaopleidingen.nl/bij-en-nascholing, info@vitaopleidingen.nl of  036 5224950.
 
Algemeen
  • Locatie:                                Vita Opleidingen B.V., Gildenveld 49-53, 3892 DD  Zeewolde
  • Collegetijden:                    10.00 – 17.00 uur
  • Prijs:                                     € 50,00/dag inclusief lesmateriaal
  • Broodjeslunch:                € 9,75/dag
Kijk ook hier