Menu
Sluit
Vita Opleidingen BV
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
Tel: 0031 (0) 36 522 49 50
Route

Intervisie

Intervisiedagen bij Vita Opleidingen B.V.


De intervisiedagen van Vita Opleidingen B.V. worden altijd goed bezocht en goed gewaardeerd. De colleges verlopen volgens een van tevoren vastgesteld stramien. Onder leiding van een ervaren gespreksleider, de heer J. Noorlander (Methodoloog/Ontoloog), worden de onderwerpen eerst uitgelegd en toegelicht en worden daarna in groepsverband ideeën en ervaringen uitgewisseld. Op deze manier kunnen de deelnemers van elkaar leren.
 

Woensdag 17 oktober 2018 - Diabetes 1 en 2
Diabetes is onder te verdelen in Diabetes type 1 en type 2. Type 1 ontstaat vaak op jongere leeftijd en ontwikkelt zich snel. Type 2 ontstaat meestal op latere leeftijd en ontwikkelt zich langzaam.  Mensen met diabetes hebben een hoger risico op andere lichamelijke problemen: hart- en vaatziekten, blindheid, nierproblemen en heel soms amputaties.
Tijdens deze Intervisiedag zal naast de vaste gespreksleider ook de heer dr. H.F. Dankmeijer, gespecialiseerd in Diabetes, aanwezig zijn. Hierdoor kan het onderwerp nog verder worden uitgediept.

Woensdag 20 maart 2019 - ALS - Amyotrofische Laterale Sclerose
Een ziekte waar niemand het fijne van weet, maar wij horen steeds vaker dat iemand de diagnose krijgt: ALS. Het klinkt als een doodvonnis. Regulier is geen behandeling mogelijk en patiënten hebben een levensverwachting van 3 tot 5 jaar, met een steeds mindere kwaliteit van leven. Onderzoeksbudgetten van de farmaceutische industrie en de overheid zijn veel te laag omdat ‘slechts’ 500 personen per jaar in Nederland deze ziekte krijgen. Tijdens deze dag wordt geprobeerd om meer inzicht te krijgen in het ontstaan en het beloop van deze ziekte.

Woensdag 16 oktober 2019 - Allergie – reactie van het immuunsysteem op stoffen van buitenaf. Allergene en niet- allergene prikkels
Allergie – een brede term voor heel veel verschillende allergene en niet allergene prikkels. De meeste allergenen bestaan uit eiwitten die gewoon in de natuur voorkomen.  In veel gevallen is allergie gewoon erg lastig, maar dat is lang niet altijd zo. Er zijn patiënten die astma ontwikkelen of bijvoorbeeld door een voedselallergie veel problemen tegenkomen. Tijdens deze Intervisiedag wordt besproken hoe verergering van een allergie kan worden tegengegaan.

Woensdag 18 maart 2020 - Sjögren Syndroom
Het Sjögren Syndroom is een auto-immuunziekte waarbij de traan- en speekselklieren chronisch ontstoken zijn, waardoor klachten ontstaan zoals droge ogen en een droge mond. Sjögren is niet met reguliere medicijnen te genezen, maar de symptomen kunnen wel in de hand worden gehouden. Na een uitgebreide toelichting zal tijdens deze Intervisiedag gesproken worden over het verschil tussen de primaire en secundaire ziekte van Sjögren en hoe  een therapeut hiermee omgaat.

Woensdag 7 oktober 2020 - Lupus Erythematodus Disseminatus (LED)
LED is een auto-immuun bindweefselziekte die zich onder andere uit in huidaandoeningen zoals jeuk, branderigheid en pijn. Deze aandoening valt onder de groep systeemziekten. Systeemziekten tasten veelal verschillende organen aan en kunnen ontstekingen in het hele lichaam veroorzaken. Nadat de gespreksleider heeft uitgelegd wat Lupus Erythematodus Disseminatus nu precies betekent voor een patiënt, wordt tijdens deze Intervisiedag besproken hoe LED alternatief kan worden behandeld.
 
Intervisiedagen volgens een vooraf vastgesteld stramien

Informatie
Meer informatie: www.vitaopleidingen.nl/bij-en-nascholing, info@vitaopleidingen.nl of  036 5224950.
Aanvragen Studiegids 2018-2020 (binnenkort beschikbaar): info@vitaopleidingen.nl of 036-5224950.
 
Algemeen
  • Locatie:                                Vita Opleidingen B.V., Gildenveld 49-53, 3892 DD  Zeewolde
  • Collegetijden:                    10.00 – 17.00 uur
  • Prijs:                                     € 50,00/dag inclusief lesmateriaal
  • Haal- en brengservice:  Amersfoort CS – Zeewolde v.v. € 25,00/dag
  • Broodjeslunch:                € 9,75/dag
Kijk ook hier