Menu
Sluit
Vita Opleidingen BV
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
Tel: 0031 (0) 36 522 49 50
Route

Extra bij- en nascholingen

Extra bij- en nascholingen bij Vita Opleidingen B.V.

De komende seizoenen staan er een aantal interessante, leerzame en actuele bij- en nascholingen op de agenda. Wij geven graag extra informatie over deze nieuwe collegedagen.

De onderwerpen die aan de orde komen: 
 
Vrijdag 11 februari 2022 - Stofwisseling en stofwisselingsziekten 

Er zijn ongeveer 600 verschillende stofwisselingsziekten (metabole ziekten) waarvan de meesten erfelijk zijn. De ziekten zijn zeldzaam, maar als groep hebben zo’n 10.000 personen in Nederland met een stofwisselingsziekte te maken. Per jaar komen er ongeveer 800 nieuwe patiënten bij. Stofwisselingsziekten worden veroorzaakt doordat er één specifiek enzym in de cellen van het lichaam ontbreekt. De kenmerken en symptomen van de ziekte hangen af van de functie, die dit enzym normaal gesproken heeft.
Voor een aantal stofwisselingsziekten zijn speciale medicijnen beschikbaar. Maar voor de meesten is nog geen behandeling of medicijn. Daar wordt naarstig onderzoek naar gedaan. Het belangrijkste is om symptomen van de ziekte te voorkomen, beschadigde organen of weefsels te beschermen en om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te behouden.  

Docent: De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij, Arts

Vrijdag 18 februari 2022 - Communicatie en deskundigheidsbevordering

Deskundigheid is de competentie van een beroepsbeoefenaar. Het bestaat uit kennis, vaardigheden, professioneel gedrag en communicatie. Het bepaalt de bekwaamheid en geschiktheid van een persoon om zijn of haar vak uit te oefenen. Dit kan bevorderd worden door groei en bewustwording tijdens het uitoefenen van het vak maar hiervoor zijn bepaalde eigenschappen nodig. Deze eigenschappen komen mede aan bod in deze les. Communicatie is een manier om de deskundigheid te ondersteunen. Een goede communicatie zorgt voor professionaliteit. Dit lijkt zo eenvoudig en dat kan het ook zijn, toch kan het (onbedoeld) voor veel problemen zorgen. Elk mens communiceert op zijn eigen wijze waardoor ieder mens eigenlijk een andere manier van communiceren behoeft. Als professional is het belangrijk te weten wat men moet doen om met elk persoon een gezonde communicatie te kunnen voeren zowel met cliënten als met (collega)professionals.

Docent: De heer H. Kluitenberg, Natuurgeneeskundige, Iriscopist en Levend- (en droog) Bloed Analist

Zaterdag 19 maart 2022 - Vermoeidheid 

Moe zijn na een dag werken of moe zijn na een weekend vol inspanning. Moe zijn omdat het bedtijd is of moe uit bed komen na een lange nachtrust. Moe zijn komt voor in veel verschillende vormen. Er zitten duidelijke verschillen tussen moe zijn. Kortdurende moeheid, langdurende moeheid, chronische vermoeidheid.  Ook lichamelijke vermoeidheid voelt anders dan geestelijk moe zijn. Wat is vermoeidheid eigenlijk, waar dient het toe en wanneer kan men spreken over een ongezonde vorm van vermoeidheid. Of zelfs chronische vermoeidheid? Is vermoeidheid altijd een uitkomst tussen een disbalans in inspanning/ontspanning of zijn er ook andere oorzaken van vermoeidheid ? Het blijkt dat een half miljoen Nederlanders chronisch vermoeid is en 20% van de verkeersongevallen veroorzaakt wordt door vermoeidheid. Moe zijn is een modern probleem. Het kan duiden op lichamelijke of geestelijke problemen maar kan zelf ook problemen veroorzaken.

Docent: De heer dr. J. Schulpen, Arts en Chief Medical Officer Novellas International SEMEA (Southern Europe, Middle East & Africa)

Vrijdag 28 oktober 2022 - Therapeutisch proces en organisatie  

Het therapeutisch proces omvat alle stappen vanaf het moment van hulpvraag tot het moment dat de cliënt zelf vindt dat aan de hulpvraag voldaan is. Het is een proces waarin gekeken wordt welke stappen ondernomen moeten worden zodat de cliënt het beste uit zijn situatie kan halen. Zo’n proces kan vrij ingewikkeld zijn. Dit proces bestaat uit meerdere stappen maar er zijn ook veel factoren daaromheen waar rekening mee gehouden dient te worden. Om tot een succesvolle behandeling te komen is het de therapeut die de leidende factor is mits de cliënt hiermee instemt,  want hierin zijn verschillende nuances van belang om tot een succesvolle samenwerking te komen. Het werk als therapeut vereist daarom niet alleen vakkennis maar ook kennis van begeleiden, leiden, managen en organiseren. Enerzijds het organiseren van het behandelproces en anderzijds het organiseren van de eigen therapeutische praktijk.

Docent: De heer H. Kluitenberg, Natuurgeneeskundige, Iriscopist, Levend- (en droog) Bloed Analist

Vrijdag 11 november 2022 - Stress en ontspanning

Stress- een probleem van alledag, examenstress, vakantiestress, werkstress, relatiestress, coronastress – te veel om op te noemen. Ruim de helft van alle Nederlanders heeft last van stress gerelateerde lichamelijke en/of psychische klachten. Vaak wordt er ook geen hulp voor gevraagd omdat men ervan uitgaat dat stress vanzelf weer overgaat, wat niet per definitie waar is. De vraag is dan ook waarom de een er meer last van heeft dan de ander met dezelfde belasting. En waarom sommigen zich niet kunnen ontspannen terwijl anderen zich volledig aan ontspanning kunnen overgeven. Stress, een niet te onderschatten veroorzaker van diverse lichamelijke klachten, maar ook een diversiteit aan psychisch-emotionele klachten.

Docent: De heer dr. J. Schulpen, Arts en Chief Medical Officer Novellas International SEMEA (Southern Europe, Middle East & Africa)

Vrijdag 18 november 2022 - Burn-out

Burn-out wordt geassocieerd met overwerkt zijn en als eindstadium gezien van een periode van overspannenheid. Als men langer dan zes maanden spanningsklachten heeft wordt dit door de zorgverzekeraar gerekend tot een burn-out, maar dit is niet terecht. Een burn-out is een hersenaandoening die in verschillende heftigheidsgradaties voorkomt. In ernstige vorm betekent dit blijvende schade waardoor mensen niet meer op het oude niveau zullen kunnen functioneren van voor de burn-out. In lichtere vormen duurt herstel om weer op het oude niveau te kunnen functioneren zeker een jaar. De symptomen zijn zowel fysiek als psychisch en hebben niet alleen verstrekkende gevolgen voor de persoon in kwestie maar ook voor zijn omgeving.  De oorzaken van een burn-out zijn ingewikkeld en zijn zowel fysiek als psychisch. Daarbij komt dat in de behandeling van een burn-out men voor een enorm dilemma komt te staan, er is rust vereist, maar rust lost de burn-out niet op. Hoe dan wel te beginnen met herstel ? Een onderwerp dat van groot belang is binnen de therapeutische praktijk ook als het gaat om preventie en herkennen van burn-out klachten en de te nemen stappen om een burn-out te herstellen.

Docent: De heer dr. J. Schulpen, Arts en Chief Medical Officer Novellas International SEMEA (Southern Europe, Middle East & Africa)

Vrijdag 16 december 2022 - â€‹Hoofdpijn en migraine

Hoofdpijn is een veelvoorkomende kwaal. Een op de vijf Nederlanders heeft minstens een dag per week last van hoofdpijn. En wie kan zeggen nog nooit last heeft gehad van hoofpijn mag zich gelukkig prijzen. Ook zijn er mensen die vaak en regelmatig last hebben van migraine aanvallen. Eigenlijk is hoofdpijn iets geworden wat redelijk normaal gevonden wordt en bij ons leven hoort. Maar is het wel zo normaal en kan men er iets aan doen om de frequentie van hoofdpijn te verminderen ? Hoofdpijn gaat verder dan een klacht die vanzelf over gaat. Er zijn veel verschillende soorten hoofdpijn, veroorzaakt door verschillende aspecten en hoofdpijn kan duiden op onderliggende klachten/ziekte. Ook de gevolgen van hoofdpijn zijn voor sommigen niet te overzien. Een onderwerp dus dat de moeite waard is om dieper in te duiken en om meer inzicht te krijgen in het voorkomen van hoofdpijn en migraine en het herstel ervan. 

Docent: De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij, Arts

 
Al onze bij- en nascholingen zijn Medisch, Psychosociaal en/of Vakgericht goedgekeurd
Informatie
Aanmelden: www.vitaopleidingen.nl/bij-en-nascholing, info@vitaopleidingen.nl of 036 5224950.
 
Algemeen
  • Locatie:                                 Vita Opleidingen B.V., Gildenveld 49-53, 3892 DD  Zeewolde
  • Collegetijden:                     10.00 – 17.00 uur.
  • Prijs:                                      € 115,00/dag inclusief lesmateriaal
  • Haal- en brengservice:   Amersfoort CS – Zeewolde v.v. € 25,00/dag
  • Broodjeslunch:                 € 9,75/dag