Menu
Sluit
Vita Opleidingen BV
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
Tel: 0031 (0) 36 522 49 50
Route

Extra bij- en nascholingen

Extra bij- en nascholingen bij Vita Opleidingen B.V.

De komende seizoenen staan er een aantal interessante, leerzame en actuele bij- en nascholingen op de agenda. Wij geven graag extra informatie over deze nieuwe collegedagen.

De onderwerpen die aan de orde komen: 
 
Vrijdag 10 november 2023 - Traumaverwerking
Een trauma ontstaat meestal door een  schokkende gebeurtenissen die iemand meemaakt, dat kan een ernstig verkeersongeluk zijn,  een brand, een overlijden van een dierbare, seksueel misbruik of geweld. Mensen met een trauma hebben vaak slaapproblemen, zijn somber of depressief en voelen zich vaak gespannen. Hoe kan een trauma worden verwerkt – voor sommige mensen kan EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)  een oplossing zijn maar voor een andere helpt het weer om veel te praten. Traumaverwerking gaat vaak in verschillende fases. Dat en meer komt tijdens dit college aan de orde

Docent: De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij, Arts

Vrijdag 24 november 2023 - Hersenschudding
Een klap of een stoot tegen het hoofd die hoofdpijn veroorzaakt. Hoe weet je wanneer is het een hersenschudding. Wat zijn de symptomen en wat is het verschil tussen een lichte en een zware hersenschudding. Hoe erg is het letsel aan de hersenen en wat gebeurt er als het niet wordt onderkend – heeft dat gevolgen voor de toekomst. Niet iedereen met een hersenschudding geneest volledig. Wat hiervan de gevolgen voor de kwaliteit van leven zijn wordt tijdens deze dag uitgelegd.

Docent: De heer dr. J. Schulpen, Arts en Chief Medical Officer Novellas International SEMEA (Southern Europe, Middle East & Africa)

Vrijdag 15 december 2023 - Gastro intestinale en leverwerking
Het gastro intestinale stelsel, ofwel het maag-darmstelsel of het spijsverteringsstelsel. Hiertoe behoort natuurlijk ook de lever. De werking van het spijsverteringsstelsel is een ingewikkeld proces. Als het gastro intestinale stelsel en de lever goed werken dan zorgen zij onder andere voor de opname van voedsel, het transport door het spijsverteringskanaal, de uitscheiding van afvalstoffen en nog veel meer. Als het niet optimaal werkt dan kunnen klachten optreden zoals een opgeblazen gevoel, indigestie, buikpijn, diarree en obstipatie. Hoe optimaliseer je de werking van het spijsverteringsstelsel. Dat is een vraag waar tijdens dit college een antwoord op komt.

Docent: De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij, Arts

Vrijdag 9 februari 2024 - Hart en vaten gezond houden
Bijna iedereen weet hoe je gezond moet leven:  Niet roken, niet te veel alcohol nuttigen, gezond  eten en regelmatig bewegen. Soms echter is dat niet voldoende om hart en vaten gezond te houden. Een beroerte, een hartaanval, trombose – allemaal heel verschillende ziekten maar worden vaak veroorzaakt door de slechte conditie van hart en/of vaten. Is er iets wat gedaan kan worden om hart en vaten zo gezond mogelijk te houden en hoe is dat dan mogelijk. Dit college geeft antwoord op deze en veel andere vragen.

Docent: De heer dr. J. Schulpen, Arts en Chief Medical Officer Novellas International SEMEA (Southern Europe, Middle East & Africa)

Vrijdag 1 maart 2024 - Ziekte van Lyme   
Ziekte van Lyme, Lymeziekte, lymeborreliose  - Lyme is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door bepaalde leden van het geslacht Borrelia; de schroefvormige bacteriën (spirocheten). Het is een vectorziekte die wordt overgedragen door de schapenteek en de hertenteek. De symptomen van Ziekte van Lyme zijn erg divers en niet altijd te diagnosticeren als Lyme. Helaas hebben  besmette personen soms levenslang last van de gevolgen.

Docent: De heer H. Kluitenberg, Natuurgeneeskundige, Iriscopist en Levend- (en droog) Bloed Analist
 
Vrijdag 26 april 2024 - Voeding, gezondheid en eetstoornissen   
Eetstoornissen kunnen ontstaan als gevolg van erfelijke, karakteristieke, psychologische, biologische of lichamelijke, opvoedkundige, familiaire en/of sociaal-culturele factoren. Ook zijn er diverse soorten eetstoornissen. Gezonde voeding en een gezonde levenshouding kunnen eraan bijdragen om van een eetstoornis af te komen. En natuurlijk is deskundige begeleiding in veel gevallen noodzakelijk.

Docent: De heer dr. J. Schulpen, Arts en Chief Medical Officer Novellas International SEMEA (Southern Europe, Middle East & Africa)

Vrijdag 18 oktober 2024 - Time Management en Journal
Tijd managen en naar eigen hand zetten is praktisch gezien niet mogelijk. Tijd zit namelijk vol verrassingen en is niet te sturen. De tijd stuurt ons. Wat wel mogelijk is, is anticiperen op gebeurtenissen die plaatsvinden binnen tijd. De les Tijd Management is dan ook niet gericht op het krijgen van controle over tijd maar over controle krijgen over de eigen focus en het bewust sturen van deze focus naar de doelen die men bereiken wil en de taken die men moet volbrengen. Regisseur worden van tijd met behulp van een dagboek voor de tijdsregisseur. Bewust worden van wensen, doelen, taken. Een hulpmiddel tot zelfontdekking, helderheid, inzichten en bewust sturen van de aandacht. Voor iedereen die bewuster wil omgaan met zichzelf in het kader van tijd.

Docent: De heer H. Kluitenberg, Natuurgeneeskundige, Iriscopist en Levend- (en droog) Bloed Analist

Vrijdag 15 november 2024 - Verslaving en verslavingsgedrag
Verslaving is in toenemende mate een probleem binnen de samenleving. Het komt voor in vele vormen: drugs, alcohol, medicijnen, games en nog veel meer. Bijna iedereen kent wel iemand met een verslaving. Hoe ontstaat een verslaving? Is het een lichamelijke ziekte of ligt de oorzaak in de psyche?
Tijdens dit college worden de psychische mechanismen van verslaving besproken en wordt gekeken naar de neurobiologische processen die een rol spelen bij verslaving en verslavingsgedrag.

Docent: De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij, Arts

Vrijdag 29 november 2024 - Burn-out
Burn-out wordt geassocieerd met overwerkt zijn en als eindstadium gezien van een periode van overspannenheid. Als men langer dan zes maanden spanningsklachten heeft wordt dit door de zorgverzekeraar gerekend tot een burn-out, maar dit is niet terecht. Een burn-out kan hersenschade veroorzaken die in verschillende heftigheidsgradaties voor kan komen. In ernstige vorm betekent dit blijvende schade waardoor mensen niet meer op het oude niveau zullen kunnen functioneren van voor de burn-out. In lichtere vormen duurt herstel om weer op het oude niveau te kunnen functioneren zeker een jaar. De symptomen zijn zowel fysiek als psychisch en hebben niet alleen verstrekkende gevolgen voor de persoon in kwestie maar ook voor zijn omgeving.  De oorzaken van een burn-out zijn ingewikkeld en zijn zowel fysiek als psychisch. Daarbij komt dat in de behandeling van een burn-out men voor een enorm dilemma komt te staan, er is rust vereist, maar rust lost de burn-out niet op. Hoe dan wel te beginnen met herstel ? Een onderwerp dat van groot belang is binnen de therapeutische praktijk ook als het gaat om preventie en herkennen van burn-out klachten en de te nemen stappen om een burn-out te herstellen.

Docent: De heer dr. J. Schulpen, Arts en Chief Medical Officer Novellas International SEMEA (Southern Europe, Middle East & Africa)

Vrijdag 13 december 2024 - Verandermanagement & Motivatie
Een lichamelijke of mentale ziekte kan leiden tot gedragsverandering maar werken aan het herstel hiervan vraagt ook gedragsverandering. Als men lichamelijk of geestelijk in een impasse terecht is gekomen, kan het zijn dat er specifieke voorwaarden gelden om tot herstel te komen. Ook als men positieve resultaten wil boeken met de interventies. Dit kan echter aardig was aanpassingsvermogen vragen van de betrokken personen, zoals het opvolgen van adviezen en het doorbreken van patronen. Een impasse  vraagt soms om een totale verandering van gedrag en acties om hier weer uit te komen. Het motiveren en veranderen van dit soort situaties vraagt daarom specifieke aandacht en vaardigheden van de therapeut om duurzame veranderingen te creëren die leiden tot positieve gezondheidsresultaten.

Docent: De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij, Arts
 
Al onze bij- en nascholingen zijn Medisch, Psychosociaal en/of Vakgericht goedgekeurd
Informatie
Aanmelden: www.vitaopleidingen.nl/bij-en-nascholing, info@vitaopleidingen.nl of 036 5224950.
 
Algemeen
  • Locatie:                                 Vita Opleidingen B.V., Gildenveld 49-53, 3892 DD  Zeewolde
  • Collegetijden:                     10.00 – 17.00 uur.
  • Prijs:                                      € 115,00/dag inclusief lesmateriaal
  • Broodjeslunch:                 € 9,75/dag