Menu
Sluit
Vita Opleidingen BV
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
Tel: 0031 (0) 36 522 49 50
Route

Uitleg over Vita

Uitleg over Vita Producten B.V. en Vita Opleidingen B.V.


Het idee achter Vita Producten, bestaande uit: Vita Producten B.V., Vita Opleidingen B.V. en Vita Beheer B.V. is er een van de impliciete opdracht tot volledige rehabilitatie, ofwel heling in de ruimste zin van het woord. In dit idee betekent dat het de bedoeling is mensen terug te brengen in hun van oorsprong bedoelde natuurlijke status.

Deze impliciete opdracht is te vergelijken met het ethisch beginsel van de Duitse filosoof Kant, namelijk zijn ‘Categorische Imperatief’. Deze luidt:

Er is slechts één categorische imperatief, en wel deze: handel uitsluitend volgens dat maxime waarvan ge tezelfder tijd zou willen dat het een algemeen geldende wet was.

ofwel:
Handel uitsluitend op grond van een willen, waarvan u tevens zou willen dat het de grondslag voor algemene wetgeving zou zijn.

Vanuit deze ethiek werken mensen in de ontwikkelingslanden, artsen zonder grenzen, beschermers van de natuur en vele individuen die zonder te vragen hun naasten dienen waar dat noodzakelijk is. Alles ondergeschikt aan de goede handeling die op dat moment gevraagd wordt en die het waard is als algemene wetgeving te laten gelden.
Handel uitsluitend op grond van een willen, waarvan u tevens zou willen dat het de grondslag voor algemene wetgeving zou zijn.