Menu
Sluit
Vita Opleidingen BV
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
Tel: 0031 (0) 36 522 49 50
Route

Onze docenten

Mevrouw J. (Jacqueline) Gerrits geeft het college Algemene Voedingsleer. Dat mag dan algemeen klinken, maar is het allerminst wanneer zij dit doceert. In 1985 studeert zij af aan de Academie Diëtiek in Nijmegen. Het lesgeven stroomt vanaf dat moment door haar aderen, evenals het plezier in, en de liefde voor het analyseren van de individuele behoeften van de patiënt tijdens het herstel. Hierin betrekt zij de ervaring van haar studie voor Orthomoleculaire Geneeskunde bij Gert Schuitemaker. Vooral de biochemie in relatie tot anatomie, fysiologie en pathologie krijgt haar speciale belangstelling. Als parttime diëtiste was zij ruim twee jaar werkzaam bij Dr. John Kamsteeg en ontwikkelde hier verder haar behandeling van voedselallergie. Na een opleiding Neuro Emotionele Integratie (NEI) in 1997 betrekt zij spiritualiteit en levensvisie in haar missie. Deze aanpak richt zich op de invloed van emoties op allergie in het algemeen en klachten van het maag-darmkanaal in het bijzonder. Zij raakt ervan overtuigd dat de manier van denken in belangrijke mate richting geeft aan herstel en blijvende genezing op langere termijn. Drie jaar lang was zij als coach en mentor verbonden aan het instituut voor NEI, waarna zij kennismaakte met de Bioresonantie als analyse- en behandelmethode. Tijdens haar college voor Vita Opleidingen BV geeft zij een theoretische toelichting op ‘visie’ en ‘praktische kennis’, om deze vervolgens in een praktijkgerichte oefening om te zetten. Het doel hiervan is de vrijheid van keuze voor aanpak te ontwikkelen. Het zelfbewustzijn over de status, en de vrije keuze, van de patiënt als katalysator voor het genezingsproces. Sinds 1993 voert mevrouw Gerrits haar eigen praktijk. Naast deze werkzaamheden is zij als diëtiste verbonden aan een zorghotel en houdt hier spreekuur na doorverwijzing via huisarts of medisch specialist. Het volgen van haar college is een uitdaging voor iedereen, die zijn/haar mogelijkheden voor effectieve hulpverlening niet wil laten afhangen van één behandelmethode, want...dat klinkt pas algemeen!
De heer dr. J. (John) Kamsteeg geeft het college Ortho Ecologie, als een module van de opleiding tot Life Science Therapeut. Op niet-mis-te-verstane wijze legt deze een aannemelijk verband tussen omgevingsfactoren en het ontstaan van ziekten. Hoewel het onderwerp op zichzelf serieus genoeg is, weet hij op een luchtige manier de ironie van de commerciële belangen aan de kaak te stellen. De heer Kamsteeg is Biochemicus, gepromoveerd aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen, en directeur van het Klinisch Ecologisch Allergie Centrum (K.E.A.C.) in Weert. Als auteur van het boek ‘HPU en dan...? Klachten en ziekten als gevolg van pyrrolurie’, omschrijft hij het proces waarbij, door een samenloop van factoren, duidelijk gedefinieerde ziekten tot andere ziekten kunnen leiden. Zoals in veel andere benaderingen van de complementaire geneeskunde, heeft ook de heer Kamsteeg de toets der kritiek vanuit de reguliere wetenschap over dit onderwerp, glansrijk doorstaan. Zijn theorie is inmiddels mondiaal geroemd. Een compilatie van zijn bevindingen, aangevuld met talrijke orthomoleculaire adviezen, maakt deze module tot een onderdeel dat u niet mag- en wilt missen...
Voor de heer H. (André) Kluitenberg lijkt beslist op te gaan dat passie gelijk staat aan pure potentie en prestatie. Met een achtergrond in de chemie, waar hij de scholing en begeleiding van ruim 80 personeelsleden verzorgde,  en met een analytische instelling wist hij zich alle bagage die Vita Opleidingen hem kon bieden in korte tijd meester te maken. Naast jarenlange ervaring en opmerkelijke resultaten in zijn praktijk voor complementaire geneeskunde, wilde hij zijn kennis en ervaring graag delen met andere studenten. Dit heeft geleid tot het geven van colleges Iriscopie/oogdiagnostiek en Levend- (en droog) Bloed Analyse. Deze modules zijn opgenomen in de beroepsopleiding voor Life Science Therapeut bij Vita Opleidingen en heeft tot doel een duidelijke relatie te tonen tussen psychische kenmerken en de onbalans van organen. Het is in zijn praktijk steeds vaker een uitdaging om de emoties te isoleren van de fysieke klachten. Hiervoor gebruikt hij meerdere meetpunten die een sluitende diagnostiek mogelijk maken. De samenhang tussen daadwerkelijke fysieke klachten (zonder organische storing) en traumatische ervaringen lijkt voor veel therapeuten nog een onontgonnen gebied. Met gebruikmaking van 3 meetmomenten weet hij deze inzichten helder te ontsluiten en leert hij de signalen te herkennen. Dat de heer Kluitenberg in zijn eigen praktijk de kruisdiagnose van Vita Opleidingen hanteert door middel van de combinatie Iriscopie/oogdiagnostiek, Levend- (en droog) Bloed Analyse en Ideomotoriek – Ratio-intuïtieve Methodiek maakt hem in zijn totale aanpak redelijk uniek en leidt tot een uiteindelijke diagnose die grenst aan absolute zekerheid. In zijn diagnostiek is hij gewoonlijk een man van vragen, maar nu geeft hij de antwoorden. Houd hem in het oog. 
De heer drs. R.B.E.M. (Raoul) van Nistelrooij heeft na ruime ervaring in de eerstelijns geneeskunde en advisering op bedrijfsgeneeskundig gebied, de overstap gemaakt naar een rol als adviseur binnen de verschillende wetgevingen die er zijn. Zijn ervaring is dat ieder persoon uniek is. Hierdoor bekijkt hij bij iedere beoordeling de persoon als geheel en geeft zijn advies op maat.
In verschillende werkzaamheden heeft hij gewerkt als behandelend arts en adviserend arts. Hierbij lag het accent op huisartsgeneeskunde, luchtvaartgeneeskunde, preventieve geneeskunde en militaire traumatologie.
Als docent heeft hij een volledig lesprogramma ontwikkeld voor basiskennis van fysiologie en anatomie.
Na zijn opleiding geneeskunde heeft hij geprobeerd zijn kennis zo breed mogelijk te houden. Dit heeft hij gedaan door te kiezen voor routes waarbij een breed spectrum van de geneeskunde aan bod kwam. Een aantal aspecten van de geneeskunde trok zijn aandacht en daarin heeft hij zich verdiept. Dit zijn de psychiatrie en de acute geneeskunde. Later heeft hij zich nog verdiept in kennisoverdracht en preventieve geneeskunde.
In samenwerking met Vita Opleidingen heeft de heer van Nistelrooij het lesprogramma voor de Registeropleiding Medische Basisvakken SHO Puur Plato, en de Registeropleiding Psychosociale – Medische Basisvakken SHO Puur Plato samengesteld.
Dr. J. (John) Schulpen doceert mede de opleiding Medische Basisvakken. De docenten van Vita Opleidingen B.V. zijn met grote zorgvuldigheid gekozen. De heer Schulpen is een arts die zijn sporen in het klinische veldwerk ruimschoots heeft verdiend. Na zijn verrichtingen in het buitenland, waarvan 10 jaar in Spanje, heeft hij aan het hoofd van een klinisch onderzoeksteam van samenwerkende ziekenhuizen in België gestaan. In zijn huidige functie als Chief Medical Officer, Novellas SEMEA (Southern Europe, Middle East & Africa) wordt de overdracht van zijn kennis, met een schat aan ervaring, een kostbaar goed. Veel artsen die zijn aanvullende trainingen voor nascholing volgden zullen dit beamen. Het is dan ook als vanzelfsprekend, dat Vita Opleidingen B.V. de heer Schulpen heeft gevraagd en deze bereid heeft gevonden ook de colleges Geschiedenis van de Geneeskunde en Farmacologie/Farmacovigilantie te verzorgen. Hij weet zijn gehoor op aantrekkelijke en humorvolle wijze te boeien. Op een ongedwongen natuurlijke wijze slaagt hij erin de energetische ontwikkelingen binnen de medisch – therapeutische context een juiste plaats te geven. Hoewel er voldoende ruimte is voor interactie, weet hij de vaart erin te houden en elimineert hiermee de kans op tijdrovende discussies. Het enthousiasme waarmee dit gebeurt heeft een zichtbaar niveau verhogend effect op de studenten. De heer Schulpen behaalde zijn universiteit graad: Dokter in de Genees- Heel- en Verloskunde aan de universiteit van Brussel met grote onderscheiding. En heeft op dezelfde wijze veel specialisaties verworven. En wanneer u niet enkele heerlijk, typisch Vlaamse, uitdrukking meeneemt naar huis, dan heeft u de heer Schulpen niet gehoord... en dat zou een gemiste kans zijn.
Mevr. L. (Liesbeth) de Vaan heeft sinds 2008 haar eigen natuurgeneeskundige praktijk in Veldhoven. Zij biedt (energetische) therapie aan om mensen te helpen om hun innerlijke wonden te helen en familiebanden te ontwikkelen en de algehele kwaliteit van het leven te verbeteren.
Naast haar praktijk geeft zij al enige jaren les in magnetiseren. In 2020 is zij voor het eerst bij Vita Opleidingen B.V. om haar gedegen kennis van het magnetiseren aan de cursisten over te dragen. Zij is een groot voorstander van goede gronding en ook dat wordt tijdens de colleges veel geoefend.