Menu
Sluit
Vita Opleidingen BV
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
Tel: 0031 (0) 36 522 49 50
Route

Life Science Therapeut

Introductie
De Beroepsopleiding Life Science Therapeut is een opleiding die voorbereidt op het werken als zelfstandig therapeut binnen het natuurgeneeskundig kader. Het is tevens een opleiding die alle aspecten van het therapeut zijn in ogenschouw neemt. Het neemt daarmee een unieke plaats in, in het geheel van natuurgerichte opleidingen.

Tijdens de Generieke fase wordt een gedegen basis gelegd en in de Specifieke fase worden de energetische en diagnostische methoden verder verdiept. Tijdens de Praktijk-/stagedagen en een Kruisdiagnosedag  wordt van de studenten verwacht dat zij de diverse methoden combineren en daarna in staat zijn om een goed onderlegde diagnose te stellen.
 
Op deze manier is de Life Science Therapeut een beroepsopleiding die voorbereidt op het werken als zelfstandig therapeut binnen het natuurgeneeskundig kader.

Programma
Het programma is te volgen in Modules. Per Module kan examen worden gedaan. Men ontvangt dan een Certificaat. Na afsluiting van 4 Modules wordt het diploma Life Science Therapeut uitgereikt.
 
Module 1 – Generieke fase
 • College 1: Geschiedenis van de Geneeskunde
 • College 2: Bio-Milieubelasting
 • College 3: Ortho Ecologie
 • College 4: Algemene Voedingsleer
 • College 5: Middelen en Methoden
 • College 6: Ideomotoriek – Bio-tensor deel 1
 • College 7: Levend- (en droog) Bloed Analyse
 • College 8: Bio-fysica en biochemische bepalingen
Module 2 – Generieke fase
 • College 9: Iriscopie/oogdiagnostiek
 • College 10: Chakra Psychologie 
 • College 11: Gezondheidspsychologie/ Gezondheidsrecht
 • College 12: Energetisch lichaamswerk - Magnetiseren 1
 • College 13: Energetisch lichaamswerk - Magnetiseren 2
 • College 14: Kennisintegratie van Gezond naar Ziek
 • College 15: Praktische vaardigheden, Ethische beginselen, Complexe ziekten & Alarmtekens, Reguliere onderzoeksmethoden
Module 3 – Specifieke fase
 • Ideomotoriek – Ratio-intuïtieve Methodiek – Bio-tensor deel 2 - 3 collegedagen en een Praktijk-/stagedag
 • Energetisch lichaamswerk – Magnetiseren - 4 collegedagen 
Module 4 – Specifieke fase
 • Levend- (en droog) Bloed Analyse - 4 collegedagen en een Praktijk-/stagedag
 • Iriscopie/oogdiagnostiek - 3 collegedagen en een Praktijk-/stagedag 
Ter afsluiting is er een Praktijk-/stagedag Kruisdiagnose
 
Opleidingsdoel
Het verschaffen van kennis, inzicht, anamnese en behandelmethoden vanuit een breedspectrum perspectief met betrek­king tot het werken als Life Science Therapeut binnen het natuurgeneeskundig werkveld. 

Eindtermen
Aan het einde van de opleiding bezit de student de kennis en vaardigheid om op grond van energetische en diagnostische gegevens van de cliënt alsmede breedspectrum therapeutische kennis, een behandelplan op te stellen en uit te voeren dat mede gefundeerd is op de psychosociale con­text van de persoon.
 
Verantwoording
De student kan na het volgen van de opleiding op grond van de opgedane kennis een zelf­standige praktijk opzetten en mensen tot ver­betering van algehele gezondheid en welzijn adviseren. Om een volledige therapeutische status te bereiken, waardoor inschrijving bij de beroepsvereniging en declaratiebevoegd­heid mogelijk wordt, is een combinatie met de Registeropleiding Medische Basisvakken SHO Puur Plato noodzakelijk, eventueel aangevuld met de Registeropleiding Psychosociale  Basisvakken SHO Puur Plato.

Geaccrediteerd als beroepsopleiding door KTNO, VBAG en NOAG.

Algemeen
Studiekosten Generieke fase, inclusief lesmateriaal:
 • Module 1 – 8 colleges: € 1075,00
 • Module 2 – 7 colleges: €   925,00
Studiekosten Specifieke fase - Module 3, inclusief lesmateriaal:
 • Module 3 - Energetisch lichaamswerk - Magnetiseren en Ideomotoriek - Ratio-intuïtieve Methodiek – 7 colleges: € 805,00
 • Module 3 - Praktijk-/stagedag Ideomotoriek - Ratio-intuïtieve Methodiek  – 1 college: € 50,00   
Studiekosten Specifieke fase - Module 4, inclusief lesmateriaal:
 • Module 4 - Levend- (en droog) Bloed Analyse en Iriscopie/oogdiagnostiek – 7 colleges: € 845,00
 • Module 4 - Praktijk-/stagedagen - Levend- (en droog) Bloed Analyse – 1 college: € 50,00
                                                                     - Iriscopie/oogdiagnostiek  – 1 college: € 50,00      
Studiekosten Praktijk-/stagedag  Kruisdiagnose - 1 college:  € 115,00

Bij ieder college krijgt men een huiswerkopdracht en/of een leesopdracht.

Lesmateriaal:
 • Syllabus en PowerPoint per college
 • De nieuwe Atlas van het Menselijk lichaam, Veltman Uitgevers (waarde € 25,00),
 • Traditionele Europese Natuurgeneeskunde, Anna Elling, Tedje van Hasseldonk, Uitgeverij Iten, Kamperveen (waarde € 64,95),
 • Medisch Handboek / Merck Manual, Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum(waarde € 86,95), 
 • Keac Milieugeneeskunde - Dr. J. Kam­steeg (waarde € 10,00),
 • Anamnese boekje Vita Opleidingen B.V. 2015,
 • De Bio-tensor kruiskop met etui (waarde € 163,00),
 • Rondleiding cleanroom.
Examengeld:  
 • € 75,00 per Module - Generieke fase
 • € 50,00 per Module - Specifieke fase
Broodjeslunch: € 9,75/dag

Inschrijven

Informatie

Locatie

Vita Opleidingen B.V.
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Keuze: Online volgen of in de zaal in Zeewolde (niet voor praktijk colleges)

Wat wordt er verwacht:
Hbo werk- en denkniveau (neem bij twijfel contact op)

Data

Start - Zaterdag 3-2-2024 (Module 2)
Start - Zaterdag 14-9-2024 (Module 1)
Stat - Zaterdag 8-2-2025 (Module 2)

Of in overleg
Meer informatie en data klik hier

Mogelijke examendata:
2024: Woensdag 24 april, 26 juni, 25 september, 20 november
2025: Woensdag 5 februari, 16 april, 25 juni, 24 september, 19 november

Duur

15 colleges Generieke fase, 14 colleges Specifieke fase, 3 colleges Praktijk-/stagedagen Casuïstiek, 1 Praktijk-/stagedag Kruisdiagnose

Collegetijden

10.00 uur - 17.00 uur

Docenten

Mevr. J. Gerrits
Orthomoleculair diëtist

De heer dr. J. Kamsteeg
Biochemicus en directeur KEAC

De heer H. Kluitenberg
Natuurgeneeskundige, Iriscopist en Levend- (en droog) Bloed Analist

Mevr. drs. I.M. Koolsbergen
Arts

De heer drs. R.B.E.M. van Nistelrooij
Arts

De heer dr. J. Schulpen
Arts en Chief Medical Officer Novellas International SEMEA (Southern Europe, Middle East & Africa)

Mevrouw L. de Vaan
Natuurgeneeskundig therapeut/gekwalificeerd docent Magnetiseren

Onze docenten