Menu
Sluit
Vita Opleidingen BV
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
Tel: 0031 (0) 36 522 49 50
Route

Therapeutische houding en Zelfstandig beroepsbeoefenaar

Voor een (aankomend) therapeut is het van essentieel belang te weten hoe een praktijk op professionele wijze wordt opgezet en georganiseerd. De communicatie met cliënten dient helder en transparant te zijn, zodat er geen misverstanden ontstaan. Ook is het van belang om goed te kunnen communiceren en samen te werken met andere disciplines, zowel met zorgverleners in de reguliere zorg als op natuurgeneeskundig gebied.  Tijdens de Clusters komt tevens aan bod hoe men een behandelplan maakt en opvolgt en wat de wetten en regels zijn waaraan een volwaardig therapeut moet voldoen en wanneer men eventueel verplicht is om door te verwijzen naar de reguliere zorg.

Al deze zaken en meer komen terug in onderstaande Clusters. De 3 Clusters zijn gelijkwaardig en bestaan uit vier colleges met bijbehorende huiswerkopdrachten en leesopdrachten en een afsluitend examen. Na het afleggen van het examen met een voldoende en nadat aan alle opdrachten is voldaan, ontvangt de cursist een Certificaat per Cluster voor 20 EC.  

Accreditatie en erkenning:
Cluster 1: KTNO (K12157), CGO (CGO-VITA-604-1), VBAG, NVST, VIV, FAGT.
Cluster 2: KTNO (K12158), CGO (CGO-VITA-604-2), VBAG, NVST, VIV.
Cluster 3: KTNO (K12160), CGO (CGO-VITA-604-3), VBAG, NVST, VIV.
Alle collegedagen zijn zowel in de zaal in Zeewolde als online te volgen. De kosten zijn inclusief lesmateriaal en huiswerkbegeleiding en controle.

Mogelijke data om examen te doen:
2022: Woensdag 13 april, 25 mei, 29 juni, 28 september, 16 november
2023: Woensdag 1 februari, 26 april, 28 juni

De kosten zijn:   € 115,00 per dag inclusief lesmateriaal
Examen:              € 25,00 per Cluster
Collegetijden:    10.00 – 17.00 uur
Lunch:                 € 9,75/dag - vegetarisch/niet vegetarisch
Locatie:                Gildenveld 49-53, 3892 DD ZEEWOLDE of Online

Korte inhoud van de Clusters:

Cluster 1
De start van dit Cluster is een zeer interessant college voor professionals in de gezondheidszorg dat  gedetailleerde historische kennis over de voortgang van de medische wetenschap vanaf ca. 500 v. Chr. tot nu toe bevat. Deze kennis is voor een therapeut belangrijk om te kunnen reflecteren en te interpreteren en het eigen therapeut zijn te beleven vanuit een duidelijk historisch perspectief.

In het tweede college wordt er geoefend met gespreksvaardigheden om zodoende de communicatie met de cliënt te optimaliseren. Ook basisvaardigheden zoals het afnemen van een goede anamnese zijn van belang voor de kwaliteit van een cliëntgesprek. Dit gaat men oefenen met casusoefeningen.

Het therapeutisch proces omvat alle stappen vanaf het moment van hulpvraag tot het moment dat de cliënt zelf vindt dat aan de hulpvraag voldaan is. Dit proces bestaat uit meerdere stappen maar er zijn ook veel factoren daaromheen waar rekening mee gehouden dient te worden. Het werk als therapeut vereist daarom niet alleen vakkennis maar ook kennis van begeleiden, leiden, managen en organiseren. Het organiseren van het behandelproces maar ook van de eigen therapeutische praktijk. Dat komt aan de orde in het derde college.

Om het integraal therapeutschap te bevorderen is het van belang om als therapeut de cliënt over voeding te kunnen adviseren.  Het laatste college is een bijdetijdse benadering van de klassieke voedingsleer met de schijf van vijf. Er wordt praktisch gewerkt aan het samenstellen van een dagmenu in relatie tot bepaalde patiëntengroepen of personen.

Cluster 2:
Werken in de eigen praktijk, wat komt daarbij kijken. Bij ondernemen, ook in een therapeutische praktijk krijgt men met wetten  en regels te maken. Voor welke (ethische) dilemma’s komt men te staan en hoe wordt hier op een professionele manier mee omgegaan. Wat doet men als men een cliënt in zorg heeft die een stoornis met een rode vlag heeft maar weigert zich regulier te laten behandelen.

Het tweede college heeft tot doel de student een algemeen inzicht te geven in de belangrijkste (natuurgeneeskundige) therapievormen en specifiek inzicht in de acupunctuur, homeopathie, de werking van energetische middelen en de betreffende overheidsbepalingen. Door deze nieuwe kennis en inzichten in diverse methoden en middelen wordt de deskundigheid bevorderd en daardoor is een betere samenwerking en communicatie met andere zorgverleners mogelijk.
 
Deskundigheid van een beroepsbeoefenaar bestaat uit kennis, vaardigheden, professioneel gedrag en communicatie. Het bepaalt de bekwaamheid en geschiktheid van een persoon om zijn of haar vak uit te oefenen. Een goede communicatie zorgt voor professionaliteit. Dit lijkt zo eenvoudig en dat kan het ook zijn, toch kan het (onbedoeld) voor veel problemen zorgen. Als professional is het belangrijk te weten wat men moet doen om met elk persoon een goede communicatie te kunnen voeren zowel met cliënten als met (collega)professionals.

Ook goede gespreksvaardigheden zijn van belang bij het stellen van een anamnese, niet alleen bij fysieke maar ook bij psychosociale klachten. Hoe wordt feedback gegeven, hoe gaat men hier mee om. Naast het verschil tussen ontwikkelingspsychologie en klinische psychologie wordt tijdens dit college aandacht besteed aan DSM-5 en SOLK. Gedegen kennis van SOLK bevordert de deskundigheid van de zorgverlener.  
 
Cluster 3
Dit college geeft een overzicht van wetenschappelijke inzichten in relatie tussen gedrag en gezondheid. Een belangrijke taak van een therapeut is het kennen van de rechten en plichten van de cliënt maar ook van de zorgverlener zelf. Hoe verschilt het reguliere van het alternatieve. Kennis die essentieel is om een kwalitatief goede praktijk op een deskundige manier te kunnen runnen. 

Wat gebeurt er in het fysieke lichaam en het mentale lichaam als er een indringer binnenkomt. De totale toestand in gezonde situatie wordt gevolgd van gezond naar ziek en de stadia die zich in dit proces opvolgen. Zo gaat het in dit college over de problemen die kunnen ontstaan door een tekort van bijvoorbeeld Vitamine B12 of jodium. Een zeer interessant en leerzaam college waarin duidelijk wordt hoe de weg van gezond naar ziek loopt en hoe dit kan worden voorkomen of zo nodig hersteld.

Wat is psychopathologie wat zijn de kenmerken hiervan en wat zijn de risicodragende situaties ? Tijdens dit college wordt behandeld hoe het diagnostisch proces binnen de psychiatrie verloopt en wordt kennisgemaakt met de DSM-5, wat is dit precies en hoe kan men het in de praktijk gebruiken? Er wordt stil gestaan bij SOLK. een onderwerp dat zowel in de reguliere als niet- reguliere zorg veel wordt beschreven.

Diverse complexe ziekten en klachten worden op indringende wijze behandeld en besproken tijdens dit college. Net zoals somatisch onverklaarbare klachten (SOLK) komen ze steeds vaker voor en nemen een belangrijke plaats in in de maatschappij. Ook wordt het belang van medische en psychosociale rode vlaggen benadrukt, wanneer is een klacht een alarmteken. Verder gaat dit college over praktische vaardigheden en ethische beginselen om een praktijk te starten of te managen waaronder aankleding van de praktijk, anamnese, administratieve afhandeling en het opzetten van een volgsysteem, het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliënt en hoe wordt een slecht nieuws gesprek gevoerd.  Een allround college waar ondernemen, samenwerken, organisatie, kwaliteit en reflectie en het therapeutisch proces aan bod komen. Met deze handvatten kan een natuurgeneeskundig therapeut op niveau samenwerken en communiceren met de reguliere zorg indien dit noodzakelijk is.
 
Inschrijven