Menu
Sluit
Vita Opleidingen BV
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde
Postbus 114
Tel: 0031 (0) 36 522 49 50
Route

Bij- en nascholing DSM-5

Wegwijs in het bos van de DSM-5 stoornissen

Ziet u door het bos de DSM-5 bomen niet meer? Kom dan naar het college van Vita Opleidingen B.V.:  Wegwijs in het bos van de DSM-5 stoornissen.

Iedere boom in het bos van de DSM-5 stoornissen is uniek. Iedere boom moet met evenveel respect worden behandeld. Tijdens dit college wordt uitgelegd dat de classificatie van DSM-5 vooral uit gaat van signalen uit het diagnostisch proces en u leert de signalen herkennen die passen bij de verschillende psychosociale stoornissen.

De DSM-5 wordt steeds belangrijker voor therapeuten, artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Zowel de medische- als de psychosociaal werkende zorgverlener moet tegenwoordig goed op de hoogte zijn van de regels en de meetinstrumenten die met DSM-5 stoornissen te maken hebben.

In samenwerking met een deskundig arts zijn een aantal collegedagen samengesteld over de DSM-5 stoornissen.
Voor deze bij- en nascholing heeft Vita Opleidingen B.V. een zeer speciale aanbieding voor u. U ontvangt het boek Werken met DSM-5 (waarde € 35,00), een syllabus en een PowerPoint. Terwijl de kosten voor deze dag gelijk zijn aan de normale collegeprijs van € 115,00. Dus veel waar voor uw geld.

De docent die u wegwijs maakt in dit bos van DSM-5 stoornissen is drs. R.B.E.M. van Nistelrooij (arts).

Het college is VBAG en KTNO geaccrediteerd voor 2,5 EC, en door VVH geaccrediteerd voor 60 SBU.
Door CGO (Collectief van Geaccrediteerde Opleiders) is dit college goedgekeurd voor Medische, Psychosociale en Vakgerichte bij- en nascholing.

Overzicht van de lesstof
1. Inleiding tot het diagnostisch onderzoek
2. Uitleg van de vertaling naar de juiste DSM-5 diagnose aan de hand van praktijkvoorbeelden. Niet alle  worden even uitgebreid behandeld, maar er wordt een keuze gemaakt uit onderstaande groepen psychosociale stoornissen:

-Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
-Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen
-Bipolaire stemmingsstoornissen
-Depressieve stemmingsstoornissen
-Angststoornissen
-Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
-Psychotrauma en stressorgerelateerde stoornissen
-Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
-Voedings- en eetstoornissen
-Stoornissen in de zindelijkheid
-Slaap-waak stoornissen
-Seksuele disfuncties
-Genderdysforie
-Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen
-Middelgerelateerde- en verslavingsstoornissen
-Neurocognitieve stoornissen
-Persoonlijkheidsstoornissen
-Parafiele stoornissen

Tijdens dit DSM-5 college worden diverse stoornissen uitgelegd aan de hand van casussen.

Leerdoelen
  • De student kan herkennen om welke stoornis het bij een patiënt/cliënt gaat
  • De student kan een omschrijving geven van de belangrijkste kenmerken van een specifieke psychische stoornis
  • De student kan een omschrijving geven van de gevolgen van een bepaalde stoornis
  • De student kan omschrijven of een stoornis behandelbaar is een waarom wel of niet 
Na een aantal zeer succesvolle collegedagen wordt deze bij- en nascholing op vrijdag 9 maart 2018 nogmaals ingepland.

Collegetijden: 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Gildenveld 49-53, 3892 DD  Zeewolde

Aanmelden:
E-mail: info@vitaopleidingen.nl
Telefoon: 036 5224950
www.vitaopleidingen.nl/bij-en-nascholing en kies voor Wegwijs in het bos van de DSM-5 stoornissen